Get Adobe Flash playerZadania Zakładu

GZWiK działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy Świerklany, znowelizowanego w 2011 r. Zadaniem GZWiK jest realizacja zadań przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę wraz z nadzorem i kontrolą nad jakością dostarczanej wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
2) zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków;
3) eksploatacja, konserwacja, budowy, remonty, modernizacja sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
4) usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) realizacja zadań inwestycyjnych, wykonywanie usług dla ludności w zakresie podłączeń do sieci wod-kan.;
6) nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym;
7) pełnienie nadzorów branżowych;
8) wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci wod-kan.;
9) uzgadnianie projektów technicznych włączenia do sieci;
10) opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników.


Pliki do pobrania:
Opis pliku (nazwa pliku)
Data, godzina umieszczenia
2012-07-27 12:10:43
2012-07-27 12:11:56
2012-07-27 12:12:56
2012-07-27 12:13:31
2012-07-27 12:14:47
O zakładzie
Dla Inwestora
Dla wykonawcy
Artykuły
Oczyszczalnia
Awarie
© GZWiK Świerklany   2012 - 2013