Powstanie, gminne obiekty wod-kan.

Gminny Zakład Wodociągów (GZW) powstał w roku 1995 r.
GZW przejęło obowiązek dostarczania wody pitnej Mieszkańcom sołectw: Jankowice, Świerklany Górne, Świerklany Dolne. Zadanie to było wcześniej realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwa Wodociągów z Wodzisławia Śląskiego, Kopalnię Jankowice, Spółkę Wodną.

Biuro GZW znajdowało się w Urzędzie Gminy Świerklany z/s w Jankowicach na poddaszu.

Na przestrzeni lat:
- rozbudowie uległa sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wzrosła ilość przyłączy wodociągowych
i skanalizowanych budynków (w samym 2007 r. UG dzięki pozyskaniu unijnych środków finansowych zakończył budowę ok. 68 km sieci kanalizacyjnej);

- staraniem UG zbudowano oczyszczalnię ścieków w 2000 r., którą rozbudowano w 2007 r. o drugi ciąg technologiczny;

- w związku z nowymi zadaniami zmieniła się nazwa Zakładu na “Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklanach” z/s w Jankowicach oraz zmienił adres Biura, które razem z zapleczem socjalnym monterów, magazynem, mieści się na ul. Prostej 2 w Jankowicach.

Aktualnie GZWiK:
- dostarcza wodę do ok. 3 000 punktów odbioru;
- odbiera ścieki komunalne z ok. 1 600 punktów;
- gospodaruje około 100 km sieci wodociągowej z przyłączami i 6 komorami;
- gospodaruje około 90 km sieci kanalizacyjnej wraz z 16 przepomowniami;
- gospodaruje oczyszczalnią ścieków bilogiczno-mechaniczną w systemie całodobowym.


Pliki do pobrania:
Brak plików do pobrania.
O zakładzie
Dla Inwestora
Dla wykonawcy
Artykuły
Oczyszczalnia
Awarie
© GZWiK Świerklany   2012 - 2013